Hjem
Fiskeriøkologi og havbruk

Nyhetsarkiv for Fiskeriøkologi og havbruk

– Marin forskning har sterke fagmiljøer ved Universitet i Bergen. Vi ønsker å legge til rette for at vår marine forskning skal bli enda bedre, sier viserektor for innovasjon, satsinger og klynger Gottfried Greve.