Hjem
Marin biodiversitet

Nyhetsarkiv for Marin biodiversitet

Invaderende makroalger kan fortrenge den hjemlige algevegetasjonen lokalt. Med klimaforandringer og høyere sjøtemperaturer kan effekter bli større.