Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Et nytt forskningssenter skal forbedre mødres og spebarns helse i den tredje verden. Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health åpnet 15. oktober.
I eit kvart århundre har Senter for internasjonal helse (SIH) fremja banebrytande utviklingsrelatert helseforsking.

Sider