Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Kristine Husøy Onarmheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin talte på vegne av de nye doctores ved doktorpromosjonen 31. august 2018. Les hele talen her!
Samtidig er svangerskapsforgiftning koblet til lavere risiko for å få brystkreft. Tone Bjørge ved institutt for global helse og samfunnsmedisin har sett nærmere på hvor mange barn man får, komplikasjoner under svangerskapet, og senere kreftrisiko.
For menn derimot, er det de som drikker mest som er mest utsatt for hoftebrudd. Dette viser forskning utført i samarbeid med Klinisk institutt 2.
For første gang er det blitt gjennomført et pedagogikkurs ved fakultetet for vitenskapelig ansatte med en stillingsbrøk mindre enn 50 prosent. Det har inspirert førsteamanuensis Hans Petter Eikesdal.

Sider