Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Kreft er en kompleks sykdom der en rekke faktorer er i ubalanse i cellene våre. NAA10 proteinet kan være en slik faktor. NAA10 utfører mange ulike oppgaver, hvor den mest vanlige er å katalysere acetylering av cellulære proteiner. NAA10 kan derfor sees på som et «Jack of all trades» protein. I to tiår har det blitt koblet til kreftutvikling, men nye funn setter dette enzymet på kreftkartet for... Les mer
Kvinner som drikker brus med sukker tidlig i svangerskapet har opptil 40 prosent større risiko for å få foster med hjertefeil, viser forskning utført av blant annet Nina Øyen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
UiBs viserektorer, for Globale relasjoner, Annelin Eriksen, og for utdanning, Oddrun Samdal skriver i Khrono at siden myndighetene nå skal vurdere å gjeninnføre kvoteordningen, det er av stor viktighet at man ser til erfaringene fra institusjonene som fikk ordningen til å fungere.
Universitetsbiblioteket har sørget for gratis tilgang til Norsk elektronisk legehåndbok for alle ansatte og studenter. Det er godt nytt for fakultetet, mener prodekan for utdanning, Steinar Hunskår.
Det er ikke bare hull i tennene du unngår med god munnhygiene. UiB-forskere har funnet en klar forbindelse mellom tannkjøttbetennelse og Alzheimers.
Joar Svanemyr, forsker ved Chr. Michelsen Institutt og Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen, skriver en Mening artikkel i Bistandsaktuelt.

Sider