Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

64 prosent av kvinner med trippel negativ brystkreft får redusert tumorstørrelse etter behandling med olabarib.
Gutter som er overvektige i førpuberteten har dobbelt så høy risiko for å få barn med astma enn andre, viser UiB-studie.

Sider