Hjem
Det medisinske fakultet

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen og NTNU har gått sammen om å opprette et nytt forskningssenter for hjernen. Onsdag 13. oktober blir det offisiell åpning av senteret i Bergen.
- Ernæringspraksisen på sykehus har blitt bedre, men det gjenstår fremdeles et mulighetsrom for forebygging av både underernæring og postoperative komplikasjoner, sier Eli Skeie i en artikkel i Dagens Medisin 29. september 2021.
Forespørsel om deltagelse i behovsstyrt epilepsi oppfølging ved Haukeland Universitetssykehus, Nevrologisk poliklinikk samt inklusjon i epilepsiregisteret EpiReg
Zhanna Gaulen ved Institutt for klinisk odontologi undersøker hvordan LAR-pasienters motivasjon påvirker effekten av behandlingen. Hun er også fakultetets kandidat i årets Forsker Grand Prix!

Sider