Hjem
Ecological and Environmental Change Research Group

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
MSc project

Pollen-rain variability

Anne Bjune

Foto/ill.:
Anne Bjune

Hovedinnhold

Annual changes in pollen production and dispersal near the present day tree line

Since May 2004 seven pollen traps have been placed in the different vegetation zones from pine/birch forest to low alpine vegetation at Upsete. In addition, traps have been placed in the lake Trettetjørn close to Upsete train station in relation to the project ”Direct Observation of Macrofossils Across Treeline (DOORMAT)”. Two additional traps have been set out at Finse and collected since 2006.

The results that have come from these traps show large variations from year to year in the production and representation of pollen. The goal is to produce these data on longer time scales so that they can aid the interpretation of pollen diagrams and the trends, development and changes in past vegetation and climate. The pollen data should also be correlated with the present day vegetation.

 

Årlige endringer i pollenproduksjon og spredning hos trær i nærheten av dagens tregrense (pollenfeller på Upsete og Finse)

Siden mai 2004 har pollenfeller vært satt ut i ulike vegetasjonstyper i et transekt fra furu/bjørkeskog på Mjølfjell til lav-alpin vegetasjon på Upsete, samt i innsjøen Trettetjørn, i forbindelse med prosjektet ”Direct Observation of Macrofossils Across Treeline (DOORMAT)”.  Fra høsten 2006 har i tillegg to feller stått ute på Finse.

Totalt er det nå innsamlet inn 8 hele årsserier fra Upsete og 5 fra Finse. Resultatene hittil er svært lovende og interessante - og spesielt fellene fra Finse har gitt overraskende resultater, der det i første innsamlingssesong nesten ikke finnes treslagspollen. I alle fellene sees store variasjoner i pollensammensetningen og mengden i de ulike typene fra år til år.

Dette gir absolutt grunnlag og interesse for å fortsette arbeidet for å kunne etablere en lang tidsserie som kan si noe om trender og utvikling, og relateres til endringer i vegetasjonen og klima.

Pollendata kan/skal korreleres med vegetasjonen rundt fellene for å beregne ulike mål på biodiversitet.