Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Prosessorientert

Ole Andre Thormodsæter har studert prosessteknologi og er nå prosessingeniør i Aker Solutions

I tillegg er det veldig lurt å få seg en relevant sommerjobb for å bli kjent med bransjen og hvilke jobbmuligheter man har.

Jeg jobber i en gruppe som spesialiserer seg på å analysere og optimalisere sikkerhetssystemene på offshore produksjonsplattformer. Målet med arbeidet er å få plattformen i en trygg tilstand så raskt som mulig dersom det oppstår en nødssituasjon som brann eller gasslekkasje. I tillegg består jobben av å lage tekniske tegninger og datablad samt design og dimensjonering av prosessutstyr som ventiler, separatorer, varmevekslere og kompressorer.

 For å gjøre et typisk prosjekt må en først sette seg inn i og forstå hvordan systemet eller anlegget som man skal analysere fungerer. Deretter må en finne all informasjon en trenger for å gjøre beregningene og bygge simuleringsmodeller. Når resultatene er klare må de tolkes og presenteres i en rapport.

 Tips
Bruk mye tid på å forstå realfagene matematikk, fysikk og kjemi mens du studerer. Når man begynner å jobbe skal ting ofte gjøres raskt og man har ikke tid til å lære seg teorien da. Lærer du deg disse fagene godt blir du fort verdifull i arbeidslivet og du har større mulighet til å få jobbe med den nyeste teknologien og de mest spennende prosjektene. I tillegg er det veldig lurt å få seg en relevant sommerjobb for å bli kjent med bransjen og hvilke jobbmuligheter man har.

 

Flere intervju