Hjem
ProtMetD: Proteinmodifisering, metabolisme og sykdom

Nyhetsarkiv for ProtMetD: Proteinmodifisering, metabolisme og sykdom

Tørke utgjør et stadig økende problem over hele verden og er hovedårsaken til avlingssvikt. Av denne grunn er det et økt behov for å utvikle planter med stor evne til å overleve i tørkeperioder. Vi har funnet ut at NatA kontrollerer plantenes stress ved tørke. Ved å målstyre NatA-enzymet kan man dermed utvikle planter som er levedyktige under langvarige tørkeperioder.