Hjem
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)

Nyhetsarkiv for Bergen Epilepsy Research Group (BERG)

Forespørsel om deltagelse i behovsstyrt epilepsi oppfølging ved Haukeland Universitetssykehus, Nevrologisk poliklinikk samt inklusjon i epilepsiregisteret EpiReg