Hjem
Senter for nevropsykiatrisk forskning

Nyhetsarkiv for Senter for nevropsykiatrisk forskning

Helene Barone Halleland har nylig forsvart sin avhandling "Executive functioning in adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). From basic mechanisms to functional outcome" - Vi gratulerer Helene med en godt gjennomført prøveforelesning og disputas!
EU-prosjektet MiND skal bidra til utdanning av morgensdagens forskere innen ADHD og autisme.