Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Nyhetsarkiv for Senter for nevropsykiatrisk forskning

Vi gratulerer Birgitte Berentsen med vel overstått disputas! Hun disputerte fredag 28. november 2014 med avhandlingen: «The microRNA contribution to synaptic efficacy and plasticity in the dentate gyrus»! Birgitte tok sin doktorgrad i prof. Bramhams forskningsgruppe ved Institutt for biomedisin og KGJN, med Clive Bramham som hovedveileder og Karin Wibrand som biveileder.