Hjem

Senter for nevropsykiatrisk forskning

Nyhetsarkiv for Senter for nevropsykiatrisk forskning

Ansatte og studenter ved KGJN møttes til et heldagssymposium på Hotel Terminus for presentasjon av forskningen ved senteret og sosialt samvær. Det var et vellykket møte med mange deltagere, mye interessante forskningsresulteter og sosiale morsomheter.
Forskere fra senteret og Helse Bergen, Anne Halmøy og Berit Skretting Solberg var i Bergens Tidende angående en artikkel (23. juni) om Liv Sommerfelt og ADHD hos voksne.