Hjem
Bergen biomedisinske forskerskole

Nyhetsarkiv for Bergen biomedisinske forskerskole

Kandidaten vil holde prøveforelsning og forsvare avhandlingen: “The Characterization of Disordered Membrane-Binding Proteins of Myelin: A Biophysical Approach"
Et foredrag om hvordan utdanningsinstitusjoner kan tilrettelegge for god karierreutvikling i forskerutdanning.
Karrieremuligheter, stratregier og taktikker i livsvitenskap
"The role of AXL and the tumor microenvironment in cancer cell plasticity and therapy responses"