Hjem
Forskerskolen i klinisk medisin

Nyhetsarkiv for Forskerskolen i klinisk medisin

Forskerskolen i klinisk medisin inviterer til ny nettverkslunsj for alle forskningsinteresserte!
Er du forsker med tilknytning til ett av de tre kliniske instituttene, Institutt for indremedisin, Institutt for kirurgiske fag og Institutt for klinisk medisin, eller Gades institutt? Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem dine forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2012. Både muntlige presentasjoner og postere er velkommen!