Hjem
Styrt vevsbygging og regenerasjon

Nyhetsarkiv for Styrt vevsbygging og regenerasjon

Hassan Abdel-Raouf Abdel-Wahab Mohamed Ali disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Bergen 24. mai. Tittelen på oppgaven er: "Stemness and osteogenic differentiation of induced pluripotent stem cells generated in xeno-free conditions".