Hjem
Translasjonell kreftforskning

Nyhetsarkiv for Translasjonell kreftforskning

Genmodifiserte poliovirus sprøytet inn i hjernen fører til at hjernekreftpasienter lever i flere år enn med vanlig behandling.