Hjem
Translasjonell kreftforskning

Nyhetsarkiv for Translasjonell kreftforskning

Professor Rolf Bjerkvig ved forskningsgruppen for translasjonell kreftforskning forklarer hvordan forskerne lager miniatyr-hjerner og undersøker hvordan cellene beveger seg inn og ut av kreftsvulsten