Hjem
Cellnet

Nyhetsarkiv for Cellnet

Kandidaten vil holde prøveforelsning og forsvare avhandlingen: “The role of AXL and the tumor microenvironment in cancer cell plasticity and therapy responses"