Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

H.M. Kongen har utnevnt professor Anne Elisabeth Ljunggren, seksjonsleder ved Seksjon for fysioterapivitenskap, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes samfunnsinnsats innen helse.