Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

Ny publikasjon av Randi Sviland, Målfrid Råheim og Kari Martinsen i Matrix, 2010; 2, 132-156
Leder for forskningsgruppen i fysioterapi, Dr. Liv Inger Strand, er blitt professor. Vi gratulerer!
Cand.san. Tori Smedal disputerer fredag den 8.oktober. Tittelen til avhandlingen er: The influence of physiotherapy and climate on functionning in Multiple Sclerosis. Aspects of physical performance, fatigue and health-related quality of life.
Synnøve Iversen døde 26. august 2010, 50 år gammel.