Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

Forskningssamarbeid mellom UiB, HiB og HUS gir uttelling på verdenskongressen for fysioterapeuter, WCPT. Se presentasjonene her:
Forskningsgruppene allmennmedisin og fysioterapi ved Institutt for samfunnsmedisinske fag er representert i EU’s forskningsnettverk COST - Action (http://www.cost.eu), med tematisk område: “Assessment of Pain in Patients with Impaired Cognition, especially Dementia”.