Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

Håkon Hofstad presenterer en poster med første resultater fra ESD stroke Bergen studien på World Federation for Neurorehabilitation kongress i Melbourne.