Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

I denne kvalitative studien ble 263 bilmekanikere intervjuet om hva som er avgjørende for om de blir hjemme eller går på jobb når de føler seg syke
I en ny publikasjon basert på masteroppgaver i manuellterapi var hensikten å sammenligne den prediktive egenskapen til Ørebro-skjemaet og klinikerens prognostiske vurdering av pasientens smerte- og funksjonsplager etter åtte uker manuellterapi.