Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

Ellen Høyer, PhD stipendiat ved Forskningsgruppe i fysioterapi, Institutt for Globale helse og samfunnsmedisin ved det Medisinsk-odontologisk fakultet, UiB, disputerte fredag 19. april 2013 på Sunnås Sykehus. Tittel på avhandlingen: ”Tredemølletrening for å bedre gangfunksjon etter hjerneslag”.
Fysioterapeut Ellen Høyer disputerer fredag 19. april 2013 for ph.d-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Effect of treadmill training with body weight support on walking and transfer after severe stroke”.