Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

Mens tidligere studier har vektlagt betydningen av psykososiale forhold for arbeidsdeltakelse, viste denne studien at redusert fysisk funksjon var sterkere assosiert med å være sykmeldt enn psykososiale forhold.
Smerte og demens - fremtidige perspektiver. Smerte hos personer med demens er krevende å evaluere og behandle. Dette fører til stor lidelse hos pasienter, pårørende og helsearbeidere. Videre kan ubehandlet smerte utløse symptomer som agitasjon, depresjon og søvnproblemer.
Jan Magnus Bjordal er en av tre kandidater som er nominert til Fysioterapi Fondets forskerpris med sin abstract «Fra ultralydsbehandling til laserbehandling. Kunnskapsbaserte og økonomiske årsaker til endringer av avtalefysioterapeuters bruk av fysiskalske behandlingsformer?» .