Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

I en artikkel i dagens Aftenposten omtales ganghastighet og hvordan hvor fort vi går er en mektig indikator på vitaliteten til denne personen