Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

Ny artikkel i det norske legetidsskriftet som omtaler ryggplager, sykefravær og uføretrygd. Hva finnes av dokumentert kunnskap angående tiltak som kan redusere sykefraværet.