Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

I denne første randomiserte kontrollerte studien på hverdagsrehabilitering i Europa, ble hverdagsrehabilitering funnet til å være en bedre intervensjon enn standard behandling.
Forskings- og kurssamarbeid mellom Forskningsgruppen i fysioterapi ved IGS og Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.