Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

Forskning.no omtaler studien om hverdagsrehabilitering som Hanne Tuntland, doktorgradsstidendiat ved Universitet i Bergen og hennes medforskere har gjennomført.