Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

Den første Nordiske sommerskolen for nevrorehabilitering finner sted i Falsterbo, Sverige fra 21. til 23. September.
Tove Ask disputerer 22. juni med avhandlingen: «Functional evaluation and work participation of health care workers». Muskel- og skjelettplager er blant de vanligste grunner til sykefravær og uføretrygd i Norge og andre vestlige land. Helse- og sosialsektoren er den sektor med høyest sykefraværet.