Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nyhetsarkiv for Forskningsgruppe i fysioterapi

Resultatene fra studien tyder på at pasienter med uttalt parese i en arm etter hjerneslag er mer aktive når de trener med virtual reality enn hvis de trener konvensjonelt