Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Nyhetsarkiv for Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

De siste årene har det vært økt fokus på hvordan preanalytiske faktorer påvirker proteinsammensetningen i spinalvæske (CSF), noe som det er svært viktig å ta hensyn til i biomarkørstudier.