Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Nyhetsarkiv for Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Dette er et ettårig prosjekt initiert av Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Helse Bergen. Torild Mauseth er ansatt som prosjektleder i 50% stilling fra august 2014.