Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Nyhetsarkiv for Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har nylig publisert en studie om LDN som risiko for ITP, i det internasjonale tidsskriftet Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation.
Kristin Wesnes og medarbeidere har nylig publisert en studie i Multiple Sclerosis Journal som omhandler kroppsstørrelse og risiko for MS. Studien har brukt data fra en spørreskjema-basert undersøkelse (EnvIMS) som er gjennomført blant MS-pasienter og friske kontroller i Norge og Italia. Deltakerne fikk i oppgave å krysse av hvilken kroppsfigur fra 1 (tynnest) til 9 (tykkest) som best kjennetegnet... Les mer
I en nylig publisert studie i det internasjonale medisinske tidsskriftet Neurology med bidrag fra Norsk MS Register & Biobank er det beskrevet retningslinjer for standardisering av studier av biomarkører av kroppsvæske.
Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har publisert en artikkel i det internasjonale tidsskriftet Molecular & Cellular Proteomics som identifiserer proteiner, peptider og glykosylering i spinalvæske ved hjelp av massespektometri basert proteomikk.