Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Nyhetsarkiv for Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

En ny studie som beskriver ulike metoder for å visualisere protomikkdata er i desember 2014 publisert i det internasjonale tidsskriftet Proteomics, av forskere tilknyttet KGJ senter for MS forskning.
En oversiktsartikkel som oppsummerer og diskuterer CSF proteomikk ved MS er i desember 2014 publisert i det internasjonale tidsskriftet Biochim Biophys Acta, av forskere ved KGJ senter for MS forskning.