Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Nyhetsarkiv for Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Forskere ved Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har bidratt til en stor internasjonal multisenterstudie av klinisk isolert syndrom, publisert i det internasjonale tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.
To banebrytende artikler innen medisinsk bioteknologi som utgår fra KGJ senter for medisinsk forskning og Nasjonal kompetansetjeneste for MS, er nylig publisert i de anerkjente tidsskriftene Nature Biotechnology og Proteomics.