Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Nyhetsarkiv for Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Sammen med andre forskere har Øivind Torkildsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS, publisert en oversiktsartikkel om miljøets betydning ved multippel sklerose i Tidsskrift for Den norske legeforening.
Marianna Cortese (bilde) og medarbeidere har nylig publisert en studie om vitamin D som risikofaktor for multippel sklerose (MS) i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. Målet med studien var å undersøke hvorvidt det finnes en sårbar periode hvor lave vitamin D nivå er særlig viktig for senere sykdomsrisiko. Studien brukte de norske dataene fra en stor kasus-kontrollstudie (EnvIMS), som hadde... Les mer