Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Nyhetsarkiv for Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Kjell-Morten Myhr og forskere tilknyttet Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har publisert en artikkel om Norsk MS Register og Biobank i det internasjonale tidsskriftet Acta Neurologica Scandinavica.
Forskere tilknyttet Kristian Gerhard Jebsen senter for MS forskning har nylig publisert en oversiktsartikkel over studier som er foretatt av forekomsten av MS i Norge, i det internasjonale tidsskriftet Acta Scandinavica Neurologica.
Kjetil Bjørnevik (bildet) og medarbeidere har nylig publisert en studie om sammenhengen mellom utdanning og risikoen for multippel sklerose (MS) i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal. Målet med studien var å undersøke hvorvidt etablerte risikofaktorer kunne forklare denne sammenhengen.