Hjem
Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Nyhetsarkiv for Nasjonal kompetansetjeneste og forskningsgruppe for multippel sklerose

Forskere tilknyttet KGJ Senter for MS Forskning har i oktober publisert en oversiktsartikkel som ser på potensialet ved bruk av fritt tilgjengelige proteomikkdata, i det internasjonale tidsskriftet Proteomics.