Hjem
Globale helseprioriteringer

Nyhetsarkiv for Globale helseprioriteringer

Sente for internasjonal helse på Universitetet i Bergen er vertar for den 12. europeiske konferansen innan tropemedisin og internasjonal helse (ECTMIH). Det er fyrste gongen denne kongressen finn sted i Norge.