Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Med et nytt storinnkjøp av e-bøker, blir Universitetsbiblioteket på mange måter døgnåpent. Fremtiden til UB vil bli preget av mer veiledning og undervisning, mener Ole Gunnar Evensen.
Universitetsbibliotekets samling av e-bøker har økt med 18.000 titler, etter at ”Springer e-books” ble kjøpt inn.