Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Søk & Skriv er laga for alle studentar som ynskjer å lære meir om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiestad og -emne. Nettstaden er no omstrukturert, har fått nytt design og delvis nytt innhald.