Hjem
Centre for Cancer Biomarkers

Nyhetsarkiv for Centre for Cancer Biomarkers

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Et av prosjektene som mottar støtte er ledet av CCBIO PI Oddbjørn Straume, med 17,57 millioner fordelt på fem år.
Maria Omsland disputerte fredag 03.02.2017 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Investigation of the intercellular structure tunneling nanotube (TNT) in leukemia».