Hjem
Ansattsider
.

Skjemaoversikt

Skjema og maler som brukes ved UiB.

Hovedinnhold

Adgangskort

Administrative fellessystemer
Budsjett
Dødsfall
Eksternt finansierte prosjekter (BOA)

 

HMS
Kredittkort
Kurs og kompetanseutvikling
Lærlinger
Lønn, honorar, stipend mv.
Medarbeidersamtaler
Parkering
Publisering
Reiser og refusjoner
Refusjon av utlegg
 • Refusjon av utlegg til ansatte
  skal registreres i Selvbetjeningsportalen 
  (Logg inn med UiB-brukernavn og passord)
   
 • Refusjon av utlegg til ikke-ansatte
  skal følge rutine for Utbetaling uten faktura
  i Fakturabehandlingssytemet BasWare IP.

Tilsetting

Transport og post
Trykksaker og skilt
Utenlandsopphold
Velferd
 Varsling
Verneombud