Hjem
Nordisk språk

Nyhetsarkiv for Nordisk språk

Margunn Rauset er leksikograf og arbeider med ordbøker. Ho skriv doktoravhandling om faste uttrykk i bokmål og nynorsk.