Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

To fakulteter får anledning til å ansette dekaner som en prøveordning. Instituttrådene gis utvidet beslytningsmyndighet. Det er to av endringene som følger av Universitetsstyrets vedtak om styrings- og ledelsesformer ved UiB.