Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Universitetet i Bergen har beredskap for utbrudd av Influensa A(H1N1). Dette innebærer ulike forebyggingstiltak, i tråd med egen pandemiplan og råd fra helsemyndighetene.
Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som settes i gang etter 1. juli 2009 skal forhåndsgodkjennes av regional etikkomité (REK) etter bestemmelsene i helseforskningsloven. Forskningsprosjekter som er godkjent etter gammelt regelverk behøver ikke å søke om ny godkjenning, men forsetter å løpe på samme vilkår som tidligere.