Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Universitetet i Bergen ønsker å styrke sin satsing på utviklingsrelatert forskning. - Opprettelsen av møteplassen UiB Global blir et viktig virkemiddel for å få til ytterligere satsinger på feltet, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo.
Kjøleproblemer gjorde at de fleste av UiBs datatjenester var nede i helgen.
Onsdag 9 juni er dato for utdeling av Holbergs internasjonale minnepris, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Tirsdag 8 juni er det stort symposium med Holbergprisvinneren Natalie Zemon Davis og flere internasjonale gjester. I tillegg kommer debatter og foredrag i dagene før og etter utdelingen.